دستگاه کنترل هوشمند ساختمان BMS

8,550,000 تومان

کنترل 20 دستگاه الکترونیکی از راه دور

دستگاه کنترل هوشمند ساختمان BMS ابزاری برای کنترل دستگاه های الکترونیکی از راه دور می باشد و توانایی کنترل 20 دستگاه الکترونیکی از راه دور را دارد. این دستگاه دارای 4 ورودی آنالوگ، 40 حافظه برای ذخیره شماره تلفن و LED برای نمایش وضعیت هر رله می باشد، بعلاوه از قابلیت کار با کلیه اپراتور های تلفن همراه در کشور و توانایی تنظیم با sms و نرم افزار اندروید و ios برخوردار است.

امکانات و حسگر های دستگاه BMS

دستگاه کنترل هوشمند ساختمان BMS مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزار هایی است که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می شود. وظیفه این مجموعه پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آن ها به گونه ای که عملکرد اجزای مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر بوده و موجب مصرف بهینه انرژی گردد. با کمک این دستگاه می توان میزان روشنایی بخش های مختلف یک ساختمان را بطور هوشمند کنترل نمود در واقع قادر به روشن و خاموش نمودن خودکار، رقص نور، تنظیم سطح نور، کاهش و یا افزایش میزان نور و همچنین تعیین و مشاهده وضعیت آن ها از راه دور و ... می باشد، بعلاوه می توان سیستم های اعلام و اطفاء حریق، ورود و خروج پرسنل، دوربین های مداربسته و نشتی آب و آبگرفتگی و حفاظت از برق گرفتگی را به صورت هوشمند مدیریت و کنترل کرد. از حسگر های موجود در این دستگاه می توان به حسگر آتش و دود، ورود و خروج، دوربین های مداربسته، لرزش و شتاب و حرکت، تشخیص کیفیت هوا، میزان فشار هوا، میزان مواد شیمیایی موجود در هوا، میزان نور و پرتو های خورشیدی، حسگر های سیستم ساختمانی و نظارت بر سیستم مکانیکی اشاره کرد.

تنظیمات و گزارشات رله ها

سیستم مدیریت ساختمان BMS برخوردار از قابلیت مدیریت دسترسی برای کاربران سیستم است و توانایی ارسال استعلام فعال شدن و گزارش های رله ها به مدیر و توانایی بازگردانی تنظیمات به پیش فرض را دارد. از دیگر امکانات آن می توان به فـعـال و غیـر فعـال نمـودن دسـتـگـاه از طـریـق ریمـوت کنـتـرل، فعـال کـردن رلـه ها بصـورت دائـم، فلیـپ فلاپ و یا تایمـدار، فعال و غیرفعـال نمودن رله ها از طریق پیامک و تماس با دستگاه، فعال شدن رله با اولین تماس شماره ثبت و تنظیم شده در دستگاه، دریافت وضعیت رله ها از طریق پیامک بصورت تکی و یا تمامی رله ها، فـعـال و یـا غیـرفعـال نمـودن یکی و یـا چنـد رله بطـور همـزمان فقط با یک پیـامک، برنامه ریـزی برای فعـال و غیرفـعـال نمـودن هـر رله بصـورت هفتـه ای تا 60 برنـامـه، برنـامـه ریـزی برای فعـال و غیرفعال نمودن هر رله در تاریـخ مـورد نظـر تا 60 برنامه اشاره کرد.

استعلام از طریق پیامک

توانایی ارسال پیامک (sms) فارسی در هنگام شارژ سیم کارت دستگاه، دریافت تنظیمات دستگاه از طریق پیامک،توانایی تغییر پبسورد یا رمز دستگاه از طریق پیامک، تغییرات شماره تلفن اعم از حذف و ثبت شماره تلفن از طریق پیامک و همچنین گزارش ورودی های آنالوگ، استعلام مانده شارژ سیم کارت و حذف ریموت از طریق sms امکان بذیر است.

 • 4 ورودی آنالوگ
 • حذف ریموت از طریق پیامک، شـارژ سیـمکارت دستـگاه از طـریـق پیـامک،دریافت تنـظیـمات دستـگاه از طـریـق پیـامک،قـابلیـت تغیـیـر رمـز دستـگاه از طریق پیـامک، استعلام مانده شارژ سیمکارت از طریق پیامک حـذف و ثبـت شماره تلـفـن از طـریـق پیـامک
 • قـابلـیـت کـار بـا کـلـیـه اپـراتـورهـای تـلـفـن همـراه کـشـور
 • دارای LED برای نمـایش وضعیـت هـر رلـه
 • ارسال گزارش های فعال شدن رله ها به مدیر، فعـال کـردن رلـه ها بصـورت دائـم، فلیـپ فلاپ و یا تایمـدار،فعال و غیرفعـال نمودن رله ها از طریق پیامک و تماس با دستگاه، دریافت وضعیت رله ها، برنامه ریـزی هـر رله بصـورت هفتـه ای یا در تاریخ موردنظر تا 60 برنـامـه
 • دارای بـازگـردانـی تنـظیـمـات پیـش فـرض
 • 40 حافظه برای شماره تلفن
 • تنـظـیمـات از طـریـق پـیـامـک و نـرم افـزار انـدرویـد و IOS
 • حذف ریموت از طریق پیامک، کنترل 20 ریموت
 • مدیریت دستـرسـی بـرای کـاربـران سیسـتـم
 • فـعـال و غیـر فعـال نمـودن دسـتـگـاه از طـریـق ریمـوت کنـتـرل
مــزایا
مــعایب