50,000 تومان OFF
Sale! ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR-S

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR-S

500,000 تومان

450,000 تومان

Warning: Last items in stock!

فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR_S

مازول فیبر نوری سیسکو مدل (om3)" 

امکان پشتیبانی از طول لینک حداکثر تا

300 متر را امکان پذیر می کند با استفاده

از(om4) امکان پشتیبانی از طول لینک حداکثر

تا400 متر را نیز امگان پذیر می کند.امکان 

اتصال انواع فیبر نوری و حتی سیم مسی

را برای روتر ها وسوئیچ های سیسکو که

قابلیت پشتیبانی از مازول فیبر نوری 

SFP را دارند به ارمغان می اورند.

Benefits
Flaws